Garantinis laikotarpis
1. Pagrindinis prekės garantinis laikotarpis nurodytas įrenginio pase ir nurodytas prie kiekvienos prekės.
2. Kai UAB Pikselis suremontuoja prekę (jos komplektuojamą detalę) ar ją pakeičia analogiška per nustatytą kokybės garantijos terminą, naujai prekei ar naujai komplektuojamai detalei nėra suteikiamas naujas garantijos terminas ir galioja garantijos terminas, koks buvo nustatytas pateiktai prekei ar jos komplektuojamai detalei, pridedant laikorpį, kurį ji išbuvo Pikselis centre.
3. Tais atvejais kai prekės gedimas pasireiškia ne iš karto ir ne visuomet, yra skaitoma, kad remontas pradėtas nuo gedimo pasireiškimo momento ir laikotarpis iki gedimo pasireiškimo nebus pridedamas prie prekės garantinio laikotarpio t.y. garantinis laikotarpis nebus pratęstas ta laiko atkarpa, kurią garantinė prekė prabuvo serviso centre iki gedimo pasireiškimo.
Reikalavimai įrenginio eksploatacijai
1. Įrenginys naudoja 220V (+5% - 10%) 50Hz elektros tinklą su įžeminimu.
2. Įrenginys eksploatuojamas patalpoje, kur oro drėgmė 35-80%, oro temperatūra 10-35 C.
3. Jeigu įrenginys įjungiamas į komplektą, jis turi būti prijungtas prie tos pačios elektros fazės ir įžemintas.
Pageidautina, kad komplektas būtų pajungtas per elektros paskirstytoją iš vienos rozetės.
4. Esant dideliems elektros įtampos svyravimams, elektros tinkle turi būti panaudoti įtampos stabilizavimo filtrai.
5. Įrenginiai prijungiami (atjungiami) prie kompiuterio tik išjungus kompiuterį iš elektros tinklo.
6. Įrenginys turi būti eksploatuojamas laikantis saugaus darbo taisyklių.
Garantijos sąlygos
1. CD-ROM skaitymo įrenginiams skaitymo kokybė garantuojama tik tiems kompaktiniams diskams, kurie atitinka ISO 9660 standartą.
2. Eksploatacinėms medžiagoms garantija netaikoma.
3. Garantinis remontas atliekamas pagrindiniame Pikselio ofise ir tik pateikus įrenginio garantinį pasą.
4. Garantija negalioja, jei defektai atsirado dėl Pirkėjo kaltės, arba jei pažeistas garantinis žymeklis.
5. Įrenginyje neaptikus gedimų: visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Pirkėjas.
6. Garantija netaikoma jeigu gedimo priežastis yra stichinė nelaimė (žaibas, potvynis, gaisras).
7. Garantija netaikoma instaliuotai programinei įrangai.
8. Nešiojamų kompiuterių akumuliatoriams taikoma ribota garantija.
9. Garantija netaikoma jeigu įrenginys buvo remontuotas savarankiškai ar kitame techninio aptarnavimo centre.
10. Nustačius negarantinį atvejį, prekė atiduodama užsakovui tik apmokėjus darbo išlaidas t.y. administravimo mokestis taip pat su diagnozavimu susijusios darbo išlaidos ir taip pat transportavimo išlaidos (jeigu tokios buvo).